Økonomisk rådgivining som trygger din virksomhet

Mange ledere i små bedrifter føler seg ofte ganske ensomme, spesielt når vanskelige beslutninger skal tas om bedriftens videre drift. For mange bedriftsledere vil økonomisk rådgivning fra en dyktig regnskapsfører kunne være et godt alternativ. 

Med lang erfaring innen økonomi og regnskap, kombinert med bred forretningsforståelse, kan vi være den partneren du trenger

SMBA tilbyr økonomisk rådgivning til bedrifter. små som store
menneskene i SMB Accounting - økonomisk rådgivning og regnskapsføring

Økonomifaglig styrke og gode analyser

Med høyere økonomiutdannelse og 15 års erfaring som regnskapsførere har vi god faglig innsikt i hva som kan gå og ikke, når det gjelder økonomi, regnskap og likviditet. Vi kan tidlig avdekke negative trender og utfordringer slik kan du ta kloke og riktige beslutninger for virksomheten din.

 • Bør jeg kjøpe bil privat eller på firma?
 • Hvor mye bør jeg ta i utbytte?
 • Bør jeg låne eller lease?
 • Kan jeg ansette en til?
 • Kan jeg ta mer ut i lønn?
 • Bør jeg opprette et holdingselskap?
 
Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe deg med. Vi inviterer kundene våre til å ha regelmessige møter og bidrar med forståelige og tilgjengelige analyser og rapporter for å styre økonomi og utvikling.

Typiske oppgaver vi løser innenfor økonomisk rådgivning og støtte:

 • Budsjettering, prognoser
 • Økonomisk rapportering, nøkkeltallsrapporter
 • Visuell oversikt over økonomien – «dashbord»
 • Regnskapsanalyser
 • Likviditetsanalyser
 • Veiledning til ledelse og økonomiavdeling
 • Økonomisk «strategi» og utvikling
 • Valg og bruk av økonomisystem
 • Økonomisk kompetanseoverføring til kundens medarbeidere
 • Rutineutvikling og automatisering
 • Kapital- og finansieringsspørsmål
 • Holdingselskap – rådgivning og praktisk opprettelse
Joanna Marta Michalczyszyn jobber med regnskap i SMB Accounting - økonomisk rådgivning og regnskap
Joanna Michalczyszyn, master i finans og regnskap og analyseansvarlig i SMB Accounting:
«Det å rydde i tall, skape oversikt og gi kundene våre forståelige analyser, rapporter og underlag for å ta riktige økonomiske beslutninger, det er noe av det mest givende arbeid jeg kan tenke meg.»

Vil du høre mer om økonomisk rådgivning?

La oss snakke sammen om hvordan vi kan støtte deg. Alle henvendelser håndteres uforbindtlig, raskt og konfidensielt.

Eller kontakt oss direkte:

oyvind_regnskapsfoering_smba

Øyvind Schumacher Sundsbø

Autorisert regnskapsfører

 osm@smba.no
 (+47) 997 26 668