Tingsinnskudd som aksjekapital og betalingsmiddel

Tingsinnskudd er å skyte eiendom, gjenstander, aksjer eller annet løsøre inn i selskapet som aksjekapital.

Reell verdi og nytte

I henhold til aksjeloven er det krav til at tingsinnskuddet har en reell verdi. Det kreves også at selskapet har et reelt behov for tingen. Det kan for eksempel være utstyr som selskapet trenger for å produsere varene sine. Det kan også være andre eiendeler som er nyttig for bedriften, f.eks. en bil.

For at tingsinnskuddet skal kunne føres opp som aksjekapital, må verdien bekreftes av styret og en revisor. Kostnaden forbundet med revisorbekreftelsen kan erfaringsmessig raskt komme opp i 15 000 kroner. Sørg for at du har nok penger i selskapet til å dekke oppstartskostnadene.

Forhøyelse av aksjekapital ved tingsinnskudd kan skje ved økning av pålydende av eksisterende aksjer. Det kan også skje ved utstedelse av nye aksjer. Tingsinnskudd kan videre benyttes til konvertering av fordring.

Personlig eierskap over til holdingselskap

Tingsinnskudd kan også brukes som betalingsmiddel for aksjer. Det er gjerne aktuelt i forbindelse med opprettelse av holdingselskap og såkalt «trekantfusjon».

Eier du et aksjeselskap privat, kan det oppstå forhold som gjør at du ønsker å overføre aksjene til et holdingselskap. Da må du først regne deg frem til hvor mye holdingselskapet ditt skal betale for å kjøpe dine egne aksjer i driftsselskapet ditt. Overføring og betaling for aksjer gjøres oftest gjennom et aksjesalg med betaling i penger. Det er lurt å vite eksakt beløp før du stifter holdingselskapet, i tilfelle du vil starte med nok aksjekapital i holdingselskapet til å dekke kjøpet av aksjene.

Men betaling kan også skje ved tingsinnskudd. For eksempel ved at holdingselskapet overtar aksjene i driftsselskapet mot at du overtar firmabilen privat.

Kilder: Skatteetaten, Conta

Begrepet tingsinnskudd er nært knyttet til andre begrep innenfor norske skatteregler: Skjermingsfradrag, Fritaksmetoden, Foretaksmodellen, Aksjonærmodellen, Innlåsingseffekt, Armlengdeprinsippet, Aksjonæravtaler, A- og B-aksjer, Trekantfusjon, Konsernbidrag. Her er lenker til disse begrepene, som har hver sin egen artikkel i vår blogg.

Kanskje kan du også ha interesse av å lese mer om å opprette ditt eget Holdingselskap for nettopp å unngå personlig beskatning ved å komme inn under Fritaksmetoden. Les mer om Holdingselskap på vår nettside om temaet eller i vår bloggartikkel om det.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.