Nå blir vi statsautoriserte!

SMB Accounting AS blir nå «Godkjent regnskapsselskap» og våreautoriserte ansatte blir Statsautoriserte regnskapsførere. Ny regnskapsførerlov med tilhørende forskrifter trer i kraft fra 1.januar 2023. Den innebærer blant annet at tittelen for regnskapsførere blir oppgradert. Men loven stiller også strengere krav.

Regnskapsføring i næring for andre kan nå bare utføres av godkjent regnskapsselskap eller statsautorisert regnskapsfører. SMB Accounting er et slikt godkjent regnskapsselskap, og vi har p.t. 3 statsautoriserte regnskapsførere som står ansvarlig for våre oppdrag.

Den nye loven stiller strengere krav til utdannelse og praksis som regnskapsfører. Kravet til jevnlig etterutdanning øker også. For våre kunder er dette en trygghet for at SMBA leverer og fortsatt vil levere full kvalitet på våre tjenester og sikre at kundenes regnskap føres og dokumenteres i henhold til lover, frister og god regnskapsførerskikk.

Kompetanse om «regnskap» inneholder langt mer enn de fleste er klar over!

Forsvarlig kvalitetsstyring

Den nye loven stiller strengere krav til vår kvalitetsstyring. Det betyr at vi må lage nye rutiner internt, ha en klar ansvarsfordeling og også følge opp våre kunders økonomirutiner enda tettere og bedre. Vi pålegges faktisk å «vurdere de interne rutinene hos oppdragsgiver som er sentrale i utføringen av regnskapsoppdraget», samt ta opp avvik og brudd med oppdragsgiver (§ 5-4). Vi plikter videre å si fra oss oppdraget hvis endringer ikke blir gjort slik at vi har mulighet til å utføre oppdraget med nødvendig kvalitet (§ 5-5).

Nå blir det viktigere enn noen gang å sikre gode regnskapsrutiner.

Ny «god regnskapsførerskikk»

Med lovvedtaket kan nå Bransjeutvalget legge siste hånd på ny standard for «Godregnskapsførerskikk» (GRFS). Det vil skje i løpet av kort tid og formaliseres ved styrebehandling i organisasjonene som står bak: Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforeningen. Vi vil informere så snart endelig GRFS foreligger.

Kilder: Finansdepartementet, Regnskap Norge, Lovdata.
Hovedfoto: StockSnap_DUXISHKTT3.jpg.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.