SkatteFUNN – går du glipp av skattefradrag for FoU-prosjekter?

MVA-termin igjen!

Utvikler din bedrift en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller gir et prosjekt hos dere forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning? Vil prosjektet kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter? Har du slike prosjekter, kan du ha et SkatteFUNN-prosjekt. Usikker? SMB Accounting har tidligere hjulpet mange av våre kunder med å ta fram økonomisk dokumentasjon som er nødvendig for å kunne søke om SkatteFUNN. Ta kontakt!

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som skal stimulere til systematisk og målrettet forskning og utvikling i næringslivet. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. SkatteFUNN-fradraget kommer i tillegg til ordinære skattefradrag. For å få SkatteFUNN-fradrag, må prosjektet først være godkjent av Forskningsrådet. Dessuten må prosjektregnskapet attesteres av revisor.

Daglig leder Øyvind Sundsbø i SMB Accounting – det digitale regnskapskontoret i Sandvika med kunder i Asker, Bærum og hele Oslo-regionen, anbefaler alle kunder å benytte et av de firmaene som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter med å søke SkatteFUNN. Men han forteller også at han gjennom årene har hjulpet en rekke kunder med å plukke ut, definere og levere økonomidata og rapporter til kundene og de spesialiserte firmaene de benytter for å søke SkatteFUNN-støtte til ulike utviklingsprosjekter. «Samlet har vi nok bidratt til skattefradrag i millionklassen», sier Sundsbø, som oppfordrer eksisterende og nye kunder til å ta kontakt slik at han kan hjelpe med å vurdere mulighetene og bistå i søkeprosessen: osm@smba.no

Endringer i reglene for SkatteFUNN

Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene, endringer som vil få virkning fra inntektsåret 2020. Regjeringen foreslår en felles fradragssats på 19 % for alle virksomheter uansett størrelse. Forslaget vil innebære en reduksjon i skattefradragsprosenten for SMB-foretak, som tidligere fikk inntil 20 % fradrag. Regjeringen foreslår videre at maksimalt fradragsgrunnlag for Skattefunn skal utgjøre 25 mill. kroner i inntektsåret 2020 og at timesatsen per ansatt for egenutført FoU øker fra 600 til 700 kroner. Etter gjeldende 2019-regler kan Skattefunn-foretak føre maksimalt 1850 timer per ansatt per år. Dette betyr at maksimal kostnadsføring per ansatt i 2020 øker til 1 295 000 kroner.


Kilder til denne artikkelen: www.skattefunn.no (Forskningsrådet), Lovdata, Skatteloven 16-40

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.