Norske skattebegrep: Innlåsingseffekt på kapital

Innlåsingseffekt på kapital innebærer at skattereglene (negativt) bidrar til at skattyteren ikke gjennomfører en transaksjon som kanskje ellers ville ha vært gjennomført. Tanken er at hvis skattebelastningen i samfunnet blir for høy, så reduseres viljen og evnen til reinvesteringer.

Begrepet dukker gjerne opp i sammenheng med beskatning av selskapsaksjonærer – aksjeselskap som eier aksjer i andre selskap. Fra et samfunnsperspektiv skal skattemodellen med skattefritak for selskapsaksjonærer («Fritaksmetoden») stimulere til at investorer/aksjonærer investerer pengene sine heller enn å gjøre uttak til privat forbruk. Dette vil også kunne bidra til flere arbeidsplasser, økonomisk aktivitet og vekst i norsk næringsliv. Det er mer gunstig for samfunnsøkonomien.

Kilder: UiO, Skatteetaten, Altinn, Skattebetalerforeningen, Wikipedia

Begrepet Innlåsingseffekt er nært knyttet til andre begrep innenfor norske skatteregler: Skjermingsfradrag, Fritaksmetoden, Foretaksmodellen, Aksjonærmodellen, Armlengdeprinsippet, Aksjonæravtaler, A- og B-aksjer, Tingsinnskudd, Trekantfusjon, Konsernbidrag. Her er lenker til disse begrepene, som har hver sin egen artikkel i vår blogg.

Kanskje kan du også ha interesse av å lese mer om å opprette ditt eget Holdingselskap for nettopp å unngå personlig beskatning ved å komme inn under Fritaksmetoden. Les mer om Holdingselskap på vår nettside om temaet eller i vår bloggartikkel om det.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.