Kundepleie eller bestikkelse? Strengere regler fra 2019 rundt gaver fra forretningsforbindelser har blitt forskrift.

MVA-termin igjen!

Hvor går grensen mellom kundepleie og bestikkelser? I denne artikkelen ser vi på reglene for gaver fra forretningsforbindelser. – Slik at du kan styre klar av både korrupsjonsanklager og skattemessige forføyninger.

Hvor går grensen mellom kundepleie og bestikkelser?

I skatteretten benyttes begrepet representasjon når vi tenker på kundepleie. Korrupsjon blir det når noen gir gaver (bestikkelser) og andre ytelser «som er vederlag for urettmessig motytelse, eller som tar sikte på å oppnå en slik motytelse». Kriteriet «urettmessig motytelse» knyttes opp mot en moralsk og etisk standard. Det kreves ikke at noen straffebestemmelse er brutt. Motytelsen anses i henhold til skattebestemmelsene (Skatteloven 6-22) som urettmessig «når den strider mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk».

Den enkelte bedrift risikerer sjelden straff i form av fengsel eller bøter ved brudd på de skatterettslige reglene. Men det er knyttet såpass sterke stigma til korrupsjon at bedriftene er tjent med å unngå mistanke om dette. Dette unngås best ved riktig rapportering og åpenhet med skattemyndighetene.

Representasjon eller korrupsjon?

I skatterettslig sammenheng er begrepene representasjon og korrupsjon knyttet til spørsmålet om rett til fradrag: Bestikkelser gir naturligvis ingen rett til fradrag i skattegrunnlaget. Hovedregelen i skatteretten er at man heller ikke får fradrag for kostnader knyttet til representasjon. Men der finnes det unntak: Næringsdrivende kan gis fradrag for kostnader i form av en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser dersom alle følgende betingelser er oppfylt:

  • kostnaden må knytte seg til virksomheten
  • bevertningen finner sted i normal forretningstid eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer
  • bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten
  • det ikke serveres brennevin (øl og vin er greit, men kun ett glass)
  • kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr 488 per person.

Personalrabatter

Fra 2019 har arbeidsgivere måttet innrapportere deltakelse på arrangementer og reiser, rabatter, gaver og bruk av bonuspoeng. De innstrammede reglene fra 2019 har nå blitt vedtatt som forskrift med endringer i satser for gaver i arbeidsforhold, i tillegg til nye regler om personalrabatter som ble lagt frem i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år:

Maksimal skattefri rabatt som en ansatt kan få ved kjøp av varer og tjenester fra arbeidsgiver er p.t. kr 7 000 per inntektsår. Rabatter må ikke overstige 50 %. Gis det en høyere rabatt vil hele rabatten være skattepliktig lønn. Regelen gjelder også rabatt som en ansatt mottar fra en kunde, leverandør eller selskap innen samme konsern. Omsetningsverdien i sluttbruker-markedet skal benyttes for beregning av rabattens størrelse i prosent og beløp.

Også den enkelte ansatte har et etisk ansvar for å innrapportere mottatte gaver og fordeler. Det kan være lurt å etablere gode rutiner for slik intern rapportering. Om du ennå ikke har skjemaet: Her finner du forslag til rutine og skjema for rapportering om mottatte gaver/fordeler fra ansatte til f.eks. lønningsansvarlig i bedriften.

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn–personal/rutine-for-handtering-av-ytelser-fra-forretningsforbindelser

Innrapporteringskravene pålegger altså arbeidsgivere å oppgi fordeler som ansatte får fra egen arbeidsgiver, forretningsforbindelser, mv. Dette vil omfatte typisk private fordeler i form av:

  • Gaver
  • Rabatter ved kjøp av varer eller tjenester
  • Deltakelse på turer
  • Arrangementer som konserter, forestillinger, idrettsstevner, golfkurs mv
  • Privat bruk av bonuspoeng og lignende kick-backs opptjent i arbeid

Digital administrasjon med SMB Accounting

Dette vil innebære en god del administrativ oppfølging, både i forhold til rapportering fra de ansatte, verdsettelse av den enkelte fordel, registrering i lønnssystem, avstemming, dokumentasjon og rapportering.

Vi i SMB Accounting er naturligvis à jour med reglene også på dette regnskapsfeltet og løser denne typen rapportering digitalt i forretningsførselen for mange av våre kunder. Vi hjelper deg mer enn gjerne med både økonomisk rådgivning og rapportering/forretningsførsel.

SISTE
: I forslaget til Statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke rammen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver til ansatte fra 2000 til 5000 kroner. Det gjenstår å se om budsjettforslaget vedtas i Stortinget.


Kilder til denne artikkelen: Skatteetaten, Lovdata, Regnskap Norge, Deloitte, Magnus Legal, forslag til Statsbudsjett for 2021.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.