Fri telefon i gave fra arbeidsgiver?

mva_myter og fakta

1. januar 2021 ble det innført nye regler for gaver i arbeidsforhold. De nye reglene åpner opp for at alle typer naturalytelser kan gis som skattefrie gaver fra arbeidsgiver.

Kravet til generell ordning er fjernet

Fram til 1. januar 2021 måtte gaver fra arbeidsgiver gis som en generell ordning i virksomheten for at gaven skulle være skattefri for den ansatte. Det betydde at alle ansatte måtte få samme type gave innenfor samme type anledning for at skattefritaket skulle gjelde.

Fra 1. januar 2021 ble kravet om generell ordning fjernet. Kravet til generell ordning er fjernet for alle gaveanledninger.  Det betyr at arbeidsgiver står fritt til å bestemme om alle eller bare noen av de ansatte skal få gaver i forbindelse med ulike anledninger. Skattefritaket kan likevel gjelde.

Gavereglene kan nå for eksempel benyttes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett. Reglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel mv. Har du tanker eller spørsmål om dette, så ta kontakt med din regnskapsfører i SMB Accounting.

Kr 5000 er ny skattefri beløpsgrense for generelle gaver

Gaver i arbeidsforhold er delt inn etter ulike anledninger med tilhørende beløpsgrenser. Så lenge gavens verdi er innenfor fastsatt beløpsgrense, anses den som skattefri. Dersom gavens verdi er høyere enn beløpsgrensen, vil den overskytende verdien bli en skattepliktig fordel for den ansatte. 

Det er Skattedirektoratet som fastsetter beløpsgrensene for de ulike gaveanledningene. 

Etter at de skattefrie beløpsgrensene har vært uendret siden 2019, ble beløpsgrensen for generelle gaver endret 1. januar 2021. Ny skattefri beløpsgrense for slike gaver ble satt til 5000 kr. 


Gaveanledninger med skattefrie beløpsgrenser 

Nedenfor vises en oversikt over de ulike gaveanledningene med tilhørende skattefrie beløpsgrenser som gjelder for 2021:  

GaveanledningSkattefri beløpsgrense 2021
Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende årKr. 8 000,-
Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25Kr. 4 000,-
Arbeidstaker gifter seg Kr. 4 000,-
Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende årKr. 4 000,-
Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjonKr. 4 000,-
Andre gaver i løpet av året (julegaver, ol.)Kr. 5 000,- 
Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster, konfekt, ol. Bagatellmessig verdi

Det er viktig å presisere at beløpsgrensene gjelder per gaveanledning per inntektsår. Det betyr at en ansatt som eksempelvis gifter seg i 2021 kan få en gave i forbindelse med bryllupet til 4000 kr. i tillegg til julegave til en verdi på inntil 5 000 kr. Skattefritaket vil gjelde siden gavene er gitt i forbindelse med ulike anledninger. 

Eksempel:
En virksomhet har 40 ansatte, hvorav 10 jobber i administrasjonen og 30 jobber i produksjon og pakking. Bedriften innfører ny gaveordning i virksomheten fra 1. januar 2021: 

 • Alle ansatte skal få julegaver hvert år innenfor skattefri beløpsgrense 
 • Ved 50-årsjubileum er det kun ansatte i administrasjonen som vil få gave
 • Ved bryllup er det kun ansatte i ledergruppen som vil få gave

Disse gaveordningene vil altså være skattefrie så lenge gavens verdi er innenfor fastsatt beløpsgrense.  

 

Fordeler med å gi skattepliktige naturalytelser som gaver 

 • For arbeidsgiver vil det i første rekke dreie seg om spart arbeidsgiveravgift og eventuelt spart finansskatt.
 • I tillegg vil man spare kostnadene ved at man slipper egne gavekjøp som julegaver, sommergaver osv.
 • For den ansatte vil fordelen i hovedsak være spart forskuddstrekk.

Arbeidsgiver har fått større spillerom

Arbeidsgiver har fått større spillerom i forhold til hvilke typer gaver man gir til ansatte:

 • Naturalytelser som i utgangspunktet er skattepliktige, kan nå gis som skattefrie gaver.  Eksempelvis fri telefon og bredbånd (elektronisk kommunikasjon), forsikringsordninger, firmabil, personalrabatter, fri trening. 
 • Velger arbeidsgiver å gi fri trening som gave, kan arbeidstaker få dekket inntil 5 000 kr. av treningsavgiften skattefritt. Det samme gjelder forsikringsordninger. Ved firmabil kan den ansatte få inntil 5 000 kr. i fradrag som gave ved beregning av den årlige skattepliktige fordelen.
 • Ved personalrabatter gjelder en egen skattefri beløpsgrense på 8 000 kr. pr. inntektsår – uavhengig av gavereglene. Dersom arbeidsgiver ønsker å gi personalrabatter i gave til sine ansatte, medfører det at det skattefrie beløpet for gaver tillegges det skattefrie beløpet for personalrabatter. Den ansatte vil derfor få en totalverdi på 13 000 kr. i skattefrie personalrabatter pr. inntektsår.   

Ulemper med å gi skattepliktige naturalytelser som gaver 

 • Å gi skattepliktige naturalytelser (som fri telefon) i gave til sine ansatte, vil «spise» av gavebeløpet som gjelder julegaver, sommergaver, påskeoppmerksomheter og lignende.
 • Arbeidsgiver får en tilleggsadministrasjon ved at det må føres oversikt over hvem som har fått hvilke gaver til hvilken verdi.
 • Dersom de skattepliktige naturalytelsene i virksomheten inngår i sykepengegrunnlaget og pensjonsgrunnlaget, vil den ansatte miste denne opptjeningen dersom naturalytelsen gis som en skattefri gave. 

Påvirker muligheten til å gi julegaver og lignende skattefritt

Obs: den skattefrie beløpsgrensen på 5 000 kr. for generelle gaver gjelder totalt per ansatt per inntektsår. Ulempen ved å gi skattepliktige naturalytelser (som fri telefon) i gave til sine ansatte, vil derfor være at man «spiser» av gavebeløpet som gjelder julegaver, sommergaver, påskeoppmerksomheter og lignende. Dersom den ansatte eksempelvis får elektronisk kommunikasjon i gave fra arbeidsgiver i 2021, vil det stå igjen 608 kr. til julegave og andre gaver innenfor dette året. Dersom den ansatte får 13 000 kr. gjennom personalrabatter vil det stå igjen null kroner til kjøp av øvrige gaver i 2021. 

Det er derfor viktig at arbeidsgiver har god oversikt og kontroll på hvilke naturalytelser som eventuelt er gitt i gave og hvor mye av det skattefrie beløpet på 5 000 kr. som står igjen til øvrige generelle gaver. Dersom det gis gaver til en totalverdi på over 5 000 kr. per ansatt, vil alt overskytende anses som en skattepliktig fordel for den ansatte.

 

Kilde: BDO, Skatteetaten 

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.