Firmabil eller bilgodtgjørelse – hva lønner seg?

Firmabilordning er ofte en gunstig ordning i stedet for å eie bilen privat. Her ser vi på hva som lønner seg, ut fra hva de årlige kostnadene blir for bedriften og hva skatten blir for deg og de ansatte.

Les og lær – eller ring oss!

Det er – som med så mye innen regnskap – svært mange detaljer og ulike regler å forholde seg til også når det gjelder firmabil og bilgodtgjørelse.  Vil du helst slippe å forholde deg til alle disse detaljene, så ring eller kontakt oss i stedet, så beregner vi kostnadene og gir deg råd om hva du kan gjøre!

Kostnadene for bruk av bilen

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har på sine nettsider beregnet hva som er de årlige kostnadene ved eie og bruk av privat bil. Beregningen inkluderer drivstoff eller strøm, verditap, bompenger, avgifter, service og forsikring:

  • Den årlige kostnaden for en bil med nypris kr 400 000, med en årlig kjørelengde på 15 000 km, vil være kr 98 000 for en bensinbil og kr 96 000 for en dieselbil. Tilsvarende tall for en elbil er kr 76 000.
  • Hvis nybilprisen er kr 600 000, beregner OFV at den årlige kostnaden for en dieselbil er kr 128 000, og elbil 112 500. 

Disse kostnadene knyttet til selve bruken av bilen påløper uavhengig av om bilen inngår i en firmabilordning eller er i privat eie. Arbeidsgiver får imidlertid skattemessig fradrag for disse kostnadene. Men på den annen side vil det påløpe arbeidsgiveravgift fordi arbeidstaker skal innberettes for fordel av firmabilen. 

Kostnadene for firmabil

I tillegg til kostnadene for selve bilholdet, skal du som arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift på den skattemessige fordelen som arbeidstaker har ved privat bruk av firmabilen. Inntektstillegget for arbeidstaker er det beløpet som arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av.  Arbeidstakers inntektstillegg for firmabilen beregnes på bakgrunn av mange faktorer, som arbeidstakers lønnsnivå og nybilprisen på firmabilen. Bilens alder, om det er en elbil og antall kilometer kjørt i yrkessammenheng har innvirkning på hvor stort inntektstillegget vil være.

Kostnadene ved privat bil og bilgodtgjørelse.

Alternativet til firmabil er at arbeidstaker selv eier eller leier bilen. Arbeidsgiver kompenserer da arbeidstakers bruk av bilen i yrkessammenheng, i form av godtgjørelse etter statens satser for antall kilometer kjørt i jobb.

I 2021 er denne kjøregodtgjørelsen satt til 4,03 kr/kilometer. Statens trekkfrie og skattefrie sats for 2021 er imidlertid bare på 3,50 kr/kilometer. For arbeidsgivere betyr dette at kr 0,53 kr/kilometer vil være arbeidsgiverpliktig. Dette vil også være skattepliktig for arbeidstaker. 
Her begynner det å bli litt komplisert. Så vi stopper med detaljinformasjonen om økonomiberegningene og går rett til konklusjonene: 

Hva er lurest – firmabil eller bilgodtgjørelse?

For arbeidstaker vil det stort sett lønne seg med firmabil

For arbeidstaker vil det stort sett lønne seg med firmabil fremfor å eie tilsvarende bil privat. Spesielt gunstig er det hvis du får elbil som firmabil. Men faktorer som lønnsgrunnlag, hvor dyr firmabil man får dekket og hvor mye man kjører privat og i jobbsammenheng, spiller inn. For de fleste arbeidstakere vil nok firmabil være et kjærkomment gode.

For deg som arbeidsgiver er det flere faktorer som du må tas med i vurderingen.

Først er det økonomien – med bilkjøpet, arbeidsgiveravgift på firmabilen og de løpende kostnadene for bilholdet sett opp mot bilgodtgjørelse til den ansatte. Både kilometergodtgjørelse og firmabil er kostnader som i hovedregel er skattemessig fradragsberettiget, så der står alternativene likt.

Dernest: Det er neppe lurt å vurdere en firmabilordning bare etter rent økonomiske vurderinger. Firmabil kan brukes som et gode som tilbys arbeidstaker ut over lønn, ikke bare et rent praktisk verktøy. En firmabilordning kan slik være med på å gjøre deg mer attraktiv som arbeidsgiver og øke ansattes tilfredshet. 

Hjelp å få

Til hjelp med å beregne hvor mye du skal innberette dine ansatte og hva arbeidsgiverkostnaden er for en konkret bil, finnes en lang rekke firmabilkalkulatorer tilgjengelig på nettet: Både hos bilfirmaene, bankene, forsikringsselskap og andre. De beregner hva de faktiske kostnadene er for deg som arbeidsgiver. Og de viser gjerne hvor mye den ansatte skattlegges. 

SMB accounting tilbyr smart accounting og skybaserte løsninger

Her finner du noen av disse kalkulatorene, samt skattesatser:

Har du spørsmål om firmabilbeskatning eller avgiftsforhold rundt firmabilordninger, ta gjerne kontakt med oss i SMB Accounting.

Kilder: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Firmabil.no, Sticos, If, BDO, Skatteetaten, Regnskap Norge.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.