Artikler

Vi holder deg oppdatert på aktuelle regnskapsspørsmål og de viktigste reglene og fristene som gjelder til enhver tid. I tillegg gir vi deg nyttig innsikt gjennom faglige artikler og nyheter fra oss, våre partnere og våre kunder.
Innsikt
Hans Christian Bjørkto

Hjemmekontor – hva gjelder?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og plikter som blir presisert i den nye forskriften fra 2022 om hvilke regler som skal gjelde for bruk av hjemmekontor.

Les artikkelen
Innsikt
Hans Christian Bjørkto

Norske skatteregler: Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet er det grunnleggende prinsippet for prising av transaksjoner mellom nærstående foretak. Slike transaksjoner skal være inngått på markedsmessige vilkår, som om transaksjonen var inngått mellom

Les artikkelen

Artiklene våre er gruppert i ulike kategorier du kan velge blant for raskt å finne stoff du er interessert i – om du ikke søker på konkrete stikkord eller bare leser bloggen kronologisk:

Dette skriver vi om