Blir økonomisystemet din neste bank?

Blir økonomisystemet din neste bank?

Små og mellomstore bedrifter er endelig på vei til å få oppmerksomheten de fortjener og banktjenestene de behøver. – Men ikke fra bankene. Nye tjenester flytter banken inn i regnskapet. Ta kontakt om du vil en prat om hvordan du kan utnytte disse mulighetene.

Systemleverandørene leverer banktjenestene

Tilbudet om banktjenester kommer nemlig fra et hold vi normalt ikke forbinder med slike tjenester: På bedriftsmarkedet møter nå bankene konkurranse fra flere systemleverandører på regnskapssiden. De retter oppmerksomheten mot SMB-kundene og verdiøker tjenestespektret sitt ved å tilby banktjenester direkte i regnskapssystemet.

Systemleverandørene kan enklere utfordre de etablerte bankene nå: Det har kommet regler rundt «Open banking» (se under). Og det finnes nisjebanker, finansieringsselskap og andre aktører som lever godt med å være «White label»-leverandører. De utfører banktjenesten, men ERP-systemleverandørene setter navnet sitt på den.

F.eks. har SMB Accountings systempartner 24SevenOffice tatt steget og lanserte i oktober 2020 at de har kjøpt seg inn i Optin Bank. Deres ambisjon er å «endre spillereglene for banktjenester for bedrifter». 24SevenOffice ønsker å lage en ny standard for hvordan bank og ERP-systemer samhandler. Samtidig vil de et steg videre fra hva som er mulig med tradisjonelle bankintegrasjoner i dag. I tillegg åpner bankoppkjøpet opp for bedre innsikt og nye, gode verktøy for alle brukere av 24SevenOffice.

Integrasjon

Bankene og systemleverandørene har lenge samarbeidet om integrasjon. Men vi ser nå at systemleverandørene vil sitte i førersetet. Stadig flere oppgaver og produkter som tidligere ble utført av bankene, kan nå utføres direkte i regnskapssystemet. Eksempelvis fakturaløsninger, kassakreditt og andre tradisjonelle bankprodukter. Det betyr at bankene også mister eierskapet til kunderelasjonen.

Bransjeglidning

Dette betyr at bransjeglidningen mellom bank og regnskap ikke bare er et faktum. Den er allerede i full sving. Storbankene har naturligvis fått med seg denne utviklingen. Noen har forsøkt å svare på konkurransen ved å sluse SMB-kundene inn i bankens grensesnitt med utvidede regnskapstjenester og styringsverktøy. Men en utfordring for bankene er at norske småbedrifter er langt mer fornøyd med økonomisystemet enn de er med banken sin:

  • I en undersøkelse gjort av Itera i 2020 blant tusen SMB-bedrifter svarte 64 % at de helst vil styre selskapets økonomi gjennom sitt regnskapssystem. Bare 22 % vil gjøre det gjennom nettbanken.
  • Cicero Consulting har gjort en undersøkelse som handler om hvor bedrifter flest ønsker å ha tilgang på oversikt over transaksjoner og generell økonomi. Her svarer 2 av 3 bedrifter at de ønsker å samle alt i regnskapssystemet, som et “alt i ett-system”. Samme undersøkelsen viser også at mange foretrekker at bedriftens utvalgte regnskapsfører også fungerer som en rådgiver.

24SevenOffice i front

24SevenOffice har lyst til å være frontfigur i bransjen. De sier at ‘alt i ett system’-tankegangen er den riktige veien å gå for veldig mange, i tillegg til at de ønsker å gi regnskapsførerne de verktøyene de trenger for å fungere i rådgiverrollen.

Fremtiden

Det spås at 10 år frem i tid vil regnskapssystemets grensesnitt være lik bankgrensesnittet. Dette åpner store muligheter for oss som regnskapsfører og for deg som kunde. Først og fremst vil det gi SMB Accounting, det heldigitaliserte regnskapsbyrået i Sandvika, en ekstra dytt i retning av å kunne ta en mer rådgivende rolle for våre kunder.

Vi følger utviklingen nøye hele tiden for å tilby kundene våre en mest mulig effektiv og produktiv regnskapstjeneste, forretningsførsel og rådgivning. Om du vil snakke mer om banktjenester i regnskapssystemet, så ta en prat med byråleder Øyvind Schumacher Sundsbø; telefon 997 26 668 eller e-post osm@smba.no.


Hva er Open banking?

Begrepet «Open banking» dukker opp i denne artikkelen, som stadig oftere i den senere tiden. Med open banking sikter vi til endringene i regelverket (PSD2 – Revised Payment Services DirectiveBetalingstjenestedirektivet på norsk), som gjør at banker og finansielle institusjoner nå må tilrettelegge for å dele informasjon via åpne API-er (et API er forøvrig et programmerings-grensesnitt man bruker for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner) og la kundene selv bestemme og velge hvordan deres bankdata skal benyttes.

Bankene kan heller ikke ta ekstra betalt for denne tjenesten. Disse endringene som har trådt i kraft gjør det altså mulig for andre aktører enn de tradisjonelle finansinstitusjonene å lage nye tjenester. Det har allerede som nevnt økt konkurransen og driver frem nyskaping i et marked preget av få, store aktører.


Kilder: Itera, Cicero Consulting, Regnskap & Økonomi, 24SevenOffice , Betalingstjenestedirektivet

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.