Betalingstermin forskuddsskatt

aksjonæroppgave

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du betale forskuddsskatt. Selvstendig næringsdrivende betaler normalt forskuddsskatt 4 ganger i året, og neste frist er 15. juni.

Privatpersoner som har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt, må som regel betale forskuddsskatt.

Du skal også betale forskuddsskatt dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet. Forskuddsskatten betales til Skatteetaten.

Faktura i Altinn

Personer som betaler forskuddsskatt får vanligvis faktura fire ganger i året. De finner du i innboksen din i Altinn.

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Dersom du ikke har fått en faktura kan du selv finne kontonummer og lage KID-nummer. Du betaler i din nettbank på samme måte som du betaler andre regninger.

Aksjeselskap har andre frister

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal også betale forskuddsskatt. Men for disse forfaller forskuddsskatten til betaling i bare to like terminer:
15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Selskapet mottar melding om første forskudd i januar, til epostadressen som er registrert i Altinn.

Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen

Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), vil forskuddsskatten for hele året forfalle til betaling. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer. Dette innebærer at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnkreves.

Kilde: Skatteetaten

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.