Aksjonæravtalen – nyttig styringsinstrument

En aksjonæravtale er et viktig styringsinstrument for aksjonærsamarbeidet. Den er med på å begrense risikoen for uenighet mellom aksjonærene. Spesielt viktig vil aksjonæravtaler være når det er få eiere, der noen eiere har holdingselskap (AS) som eier-redskap, mens andre eier aksjene privat.  

Aksjonæravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Den er et frivillig verktøy og behandles som enhver avtale i forhold til alminnelig kontraktsrett og eksempelvis aksjeloven. Ingen steder i aksjeselskapslovgivingen eller andre lover er det regler der betegnelsen ”aksjonæravtale” inngår eller brukes. Aksjonæravtale er altså på ingen måte lovpålagt, og betegnelsen har i seg selv ingen rettslig betydning.

En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene. Den kan også inngås mellom aksjonærer og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet, f.eks. fremtidige eiere eller en långiver. Aksjonæravtalen har kun virkning for partene i aksjonæravtalen, avtalen er ikke bindende for selskapet.

Innholdet i en aksjonæravtale

Innholdet i en aksjonæravtale kan for eksempel dreie seg om:

  • forkjøpsrett til aksjer,
  • fordeling av styreplasser,
  • stemmerett i generalforsamlingen eller selskapets utbyttepolitikk.

Andre emner som ofte avtales i aksjonæravtaler er:

  • aksjonærenes mulighet til å omsette aksjer,
  • regulering av aksjonærenes rett til å drive konkurrerende virksomhet og
  • avtaler om hvordan konflikter mellom aksjonærer skal løses.

Eksempler og hjelp til utforming

Eksempel på en aksjonæravtale kan lastes ned fra Altinn og flere andre kilder på nettet. Aksjonæravtalen må formuleres slik at den ikke får uventede og direkte uheldige virkninger. Få gjerne en advokat eller revisor til å utforme avtalen eller vurdere den når den er ferdig utformet!
Vi i SMB Accounting kan gjerne rådgi deg i å lage en god aksjonæravtale. Vi kan også anbefale vår advokat-partner Sven Krohn i Frøysaa & Partners i dette arbeidet.

Kilder: Altinn, Wikipedia, Codex, RSM

Aksjonæravtaler er nært knyttet til andre begrep innenfor norske skatteregler: Skjermingsfradrag, Fritaksmetoden, Foretaksmodellen, Aksjonærmodellen, Innlåsingseffekt, Armlengdeprinsippet,
A- og B-aksjer, Tingsinnskudd, Trekantfusjon, Konsernbidrag. Her er lenker til disse begrepene, som har hver sin egen artikkel i vår blogg.

Kanskje kan du også ha interesse av å lese mer om å opprette ditt eget Holdingselskap for nettopp å unngå personlig beskatning ved å komme inn under Fritaksmetoden. Les mer om Holdingselskap på vår nettside om temaet eller i vår bloggartikkel om det.

Skrevet av:

Del denne artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med alt innen regnskap, rådgivning, forretningsførsel og standard regnskapstjenester.
Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg med et kostnadsfritt og uforpliktende løsningsforslag.