Artikler

Vi holder deg oppdatert på aktuelle regnskapsspørsmål og de viktigste reglene og fristene som gjelder til enhver tid. I tillegg gir vi deg nyttig innsikt gjennom faglige artikler og nyheter fra oss, våre partnere og våre kunder.
Nytt om SMB Accounting
Øyvind Schumacher Sundsbø

Mest lest på smba.no i året som gikk

«Alt du må vite om holdingselskap» er en artikkelserie vi har utarbeidet i SMB Accounting. Denne seien, med temaer som fritaksmetoden, trekantfusjon, a- og B-aksjer m.fl. har vært lesernes favoritter på smba.no i 2022.

Les artikkelen
Nytt om SMB Accounting
Øyvind Schumacher Sundsbø

Nå blir vi statsautoriserte!

SMB Accounting AS blir nå Statsautoriserte regnskapsfører.
Ny regnskapsførerlov med
tilhørende forskrifter trer i kraft
fra 1. januar 2023. Den innebærer blant annet at tittelen for
regnskapsførere blir oppgradert. Men loven stiller også strengere krav.

Les artikkelen
Innsikt
Øyvind Schumacher Sundsbø

Hjemmekontor – hva gjelder?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og plikter som blir presisert i den nye forskriften fra 2022 om hvilke regler som skal gjelde for bruk av hjemmekontor.

Les artikkelen
Innsikt
Øyvind Schumacher Sundsbø

Norske skatteregler: Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet er det grunnleggende prinsippet for prising av transaksjoner mellom nærstående foretak. Slike transaksjoner skal være inngått på markedsmessige vilkår, som om transaksjonen var inngått mellom

Les artikkelen

Artiklene våre er gruppert i ulike kategorier du kan velge blant for raskt å finne stoff du er interessert i – om du ikke søker på konkrete stikkord eller bare leser bloggen kronologisk:

Søk
Dette skriver vi om