Smba_forside_cropped

Vi forenkler økonomiarbeidet og øker lønnsomheten din

SMB Accounting leverer naturligvis alle «standard» regnkapstjenester. Men vi kan gjerne gjøre noe mer for deg enn det. Med vår høye faglige kompetanse hos stabile og erfarne kundeansvarlige kan vi være din økonomiske partner og rådgiver. Vi har bred kunnskap og erfaring med forbedring av arbeidsflyt ved teknologiorientert automatisering og effektivisering av de tradisjonelle regnskapsfunksjonene. Det frigjør tid for oss så vi kan fokusere på «business intelligence» og god rådgivning: rapportering, oversikt, innsikt, kontroll. Det gir også deg mer tid til å jobbe med dine egne kunder og marked, gjøre det du er god på; det gir deg økt lønnsomhet, større soliditet og økonomisk trygghet.

Tjenester

Ikon-regnskap Regnskapsføring

SMB Accoun­ting AS er et autori­sert regnskaps­kontor og kan utføre alle former for regnskaps­fø­ring og i tillegg hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre. Vi er regnskaps­fører for alt fra enkelt­per­son­s­foretak til store aksje­sel­skaper, og har lang erfaring med å bistå nystar­tede selskap helt fra etable­ring. Vi bruker bla. regnskaps­system fra 24SevenOffice og Tripletex.

Les mer

Ikon-radgiving Økonomisk rådgivning

Med 15 års erfaring som regnskaps­fø­rere har vi god kunnskap om hva som fungerer og ikke, når det gjelder spørsmål innenfor økonomi, regnskap og likvi­ditet: — Bør jeg kjøpe bil privat eller på firma? — Hvor mye bør jeg ta i utbytte? — Bør jeg låne eller lease? — Kan jeg ansette en til? — Kan jeg ta mer ut i lønn? Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe deg med.

Les mer

Ikon-business Forretningsførsel

Lei av papir­ar­beid? Lei av å følge opp kunder som ikke betaler i tide? Vi kan ordne svært mye av det admini­stra­tive hverdags­ar­beidet for deg som din forret­nings­fører. Og vi gjør det helst papir­løst — med moderne, digitale admin- og økonomi­sys­temer, som også du får tilgang til – du beholder natur­ligvis kontrollen. 

Les mer

Samarbeidspartnere

24SevenOffice

Norskbaserte 24SevenOffice anser vi p.t. som Europas ledende aktør innen skybaserte forretningssystemer. De har over 20 års erfaring og tilbyr markedets mest komplette og sofistikerte «Software as a Service» (SaaS)-løsning, også kalt «cloud computing». Med 24SevenOffice som partner har vi i SMB Accounting bl.a. bokføring ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og automatisert godkjenningsflyt for alle våre kunder.

Tripletex

Tripletex er et faktura- og regnskapssystem foretrukket av mange småbedrifter. Gjennom partnerskapet med Tripletex samarbeider vi direkte med kunden i et moderne, skybasert økonomisystem og har alltid full kontroll over bedriftens økonomi med et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt. Bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Andre partnere

Cordel er et mye brukt IT-system for fagentreprenører og faghandel som også vi i SMB Accounting kjenner godt. Total Årsoppgjør er et Altinn-integrert, brukervennlig årsoppgjørsprogram med automatiske funksjoner, innebygde varsler og automatiske kontroller. Med dette kan vi levere raske årsregnskap til våre kunder.

Aktuelt

Heldigitale regnskap er ett effektiv verktøy under Corona-krisen

08/04/2020 Selv om mange bedrifter har mindre å gjøre i disse dager, er det fortsatt «business as usual» for mange selskaper. Uavhengig om din bedrift er rammet av permit­te­ringer, nedskjæ­ringer eller opprett­holder normal drift trenger du oppda­terte regnskaps­tall. Dersom du ikke har en god oversikt over din bedrifts kostnader, er det også vanskelig å se hvor bedriften kan redusere kostnader. For at dere best mulig skal kunne begrense de økono­miske påvirk­nin­gene av myndig­he­tens Corona-tiltak vil det også være nødvendig å se over den daglige driften. Etter hvert som ulike støtte­ord­ninger fra myndig­he­tene iverk­settes er det nødvendig å kunne dokumen­tere blant annet inntektstap og faste kostnader. Din bedrift bør derfor iverk­sette tiltak slik at regnskapet er oppda­tert, selv om det kanskje er andre oppgaver som føles mer viktig.

Les mer

Vekst og likviditet

02/01/2020 Hvis du ønsker at din bedrift skal vokse, er det viktig å holde fokus på rett sted. Flere kunder, kontroll på kostnader, markeds­fø­ring, fornøyde ansatte og effektiv drift. Det er mange aspekter å holde øye med, og hvis man feiler på ett av punktene kan det hindre veksten til ett selskap. For uten flere kunder er det sjeldent vekst, og du får ikke flere kunder hvis de har dårlige opple­velser med de ansatte, eller du ikke har råd til nye ansatte for å dekke opp økt kapasitet til å håndtere kunder.

Les mer

SMB Accounting ønsker god jul og godt nytt år!

23/12/2019 Vi ønsker alle våre partnere og kunder en riktig god jul og ett godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på 2020 med eksis­te­rende og nye kunder.

Les mer